Magazines

GATIMAN Sharirik Shikshan December 2020, Issue-2

  "क्रीडा आणि व्यायाम वैद्यक शास्त्राचे महत्त्व"

  डॉ. अजित मापारी

  Click here to View Full Article

  "भारताचे क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी उंचावणारे भवितव्य - ज्ञान प्रबोधिनी - क्रीडाकुल, निगडी"

  डॉ. आनंद लुंकड

  Click here to View Full Article

  "फिनिक्स भरारी... सुयशची"

  डॉ. सुवर्णा देवळाणकर

  Click here to View Full Article

  "नॉर्मन प्रिचर्ड - विस्मृतीत गेलेले रत्न!"

  डॉ. मिलिंद ढमढेरे

  Click here to View Full Article

  "विद्यार्थी केंद्रित शारीरिक शिक्षणाच्या दिशेने"

  डॉ. शरद आहेर

  Click here to View Full Article

  "खेळ मांडियेला"

  सौ. कल्याणी मयूर कटके

  Click here to View Full Article

  "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० - शालेय शिक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये"

  डॉ. सोपान कांगणे

  Click here to View Full Article

  "मार्ग करीअरचे"

  श्री. भरत कोळी

  Click here to View Full Article

  "संशोधन छोट्या मैदानासंबंधित"

  श्री. अभिजित दिनेश पाटील

  Click here to View Full Article

  "Virtual Physical Education"

  Mr. Anand Mohan Yadav, Mrs. Mohini Anand Yadav

  Click here to View Full Article

  "सकारात्मक विचार आणि यश"

  श्री. उमेश थोपटे

  Click here to View Full Article